Tilstandsrapport og elrapport

Tilstandsrapport og elrapport er lovpligtige og bliver udarbejdet for alle typer ejendomme, men ikke for grunde. Loven om forbrugerbeskyttelse giver sælger mulighed for at ophæve sit 10-årige sælgeransvar ved at benytte reglerne om tilstandsrapport, elrapport og ejerskifteforsikring. Tilstandsrapporten beskriver boligens tilstand og udarbejdes af en autoriseret bygningssagkyndig. Tilstandsrapporten, som er gyldig i 6 måneder, danner grundlag for forsikringsselskabets tilbud om ejerskifteforsikring til køber. Elrapporten beskriver boligens elinstallationer og udarbejdes af en aut. elinstallatør. Den er gyldig i et år.

Rapporterne bestilles af mægler for sælgers regning, og sælger kan som nævnt ophæve sit sælgeransvar på 10 år, såfremt køber også bliver tilbudt en ejerskifteforsikring, ligesom sælger skal tilbyde at betale halvdelen af præmien på en standardejerskifteforsikring. Sælger kan dog aldrig fraskrive sit sælgeransvar for følgende punkter: Svig, jordbund, stikledninger m.v., evt. garantistillelse, ulovlige installationer samt ulovlig bygningsindretning.

En tilstandsrapport for et standard hus på op til 100 m2 koster typisk 4.500-5.000 kr inkl. moms Den er gyldig i 6 måneder. En elrapport koster typisk 2.500-3.500 inkl. moms og gælder i et år.

Mange sælgere vil helst vente med at få lavet rapporter til den reelle køber står der, og det er en forståelig indvending. Det gør Hedegaard Madsen noget ved. Hvis du, i den periode dit hus er til salg hos os, får lavet rapporter, og de udløber inden huset er solgt, så dækker vi den udgift, der kan påløbe til forlængelse. Du skal bare komme med fakturaen på forlængelsen, så trækker vi det fra mgælersalæret, når vi laver slutafregning ved salget af huset. Det bemærkes, at kun rapporter indhentet via os kan forlænges på denne måde.