Energimærke

Energimærke er en lovpligtig energirapport, der udarbejdes af en autoriseret bygningssagkyndig. Energimærket udarbejdes for helårsboliger og sommerhuse, som er benyttet som helårsbolig. 

Energimærke-rapporten navngiver oplysninger om ejendommens energi og vandforbrug, CO2-udslip, energiplan med anbefalede besparelser samt oplysninger om boligens energi- og isoleringstilstand herunder hvidevarer, ydervægge, vinduer, tag, loft, gulve, varmerør, U-værdi osv.

Energimærke-rapporten navngiver specifikt ejendommens energimæssige tilstand samt beregning for det samlede energiforbrug. 

Et Energimærke har normalt en gyldighed på 5-10 år.

Typisk koster et energimærke for et standardhus på op til 100 M2 omkring 5.000-7.500 kr inkl. moms.