Købsaftale

Købsaftalen er et dokument, som mægleren udarbejder, med boligens data, samt sælger og købers data. Købsaftalen er et bindende dokument, hvor handlens vilkår fremgår, herunder overtagelsesdag, den aftalte købesum, og hvordan købesummen fordeles på henholdsvis kontant udbetaling, garantistillelse, evt. overtagelse af eksisterende prioriteter eller evt. nyt ejerskiftelån.

Købsaftalen danner grundlag for skødet, hvori de vigtigste punkter fra købsaftalen gentages.