Skatteregler ved udlejning af fritidshuse

Lejeindtægten fra bureauet samt indtægter for forbrugsafgifter skal selvangives, her kan du vælge mellem to fradragsmetoder.

  • 40 % reglen
  • Regnskabsmæssige fradrag

Det er ikke muligt at skifte fra regnskabsmæssigt fradrag til 40% reglen, hvorimod det er muligt at gå den anden vej.

40 % fradrag

40 % fradag er den mest benyttede, da det er let og enkelt at opgøre det skattepligtige resultat. Med 40 % fradrag får du et bundfradrag på kr. 11.500,- i bruttolejeindtægten pr. fritidshus (2020). Hvis huset er udlejet via bureau er bundfradraget på kr. 41.800,- (2020). Dernæst har du et fradrag på 40 % af resterende beløb. Resten herefter er det beløb, der skal beskattes som kapitalindkomst, ikke som lønindkomst. Skatten på kapitalindkomst ligger omkring 34%, så der er 66% tilbage til dig

Regnskabsmæssige fradrag

Regnskabsmæssige fradrag vil sige at du får fradrag for de faktiske udgifter, men kun i udlejningsperioden. Såfremt du vælger regnskabsmæssige fradrag tilråder vi, at du kontakter en revisor som derved kan belyse hvilke udgifter SKAT vil acceptere. 

Skatteeksempel

Sluttelig er du velkommen til at klikke på menupunktet Skatteeksempler, som vil give dig et godt værktøj til at beregne netop din skat.