BLOKHUS

Blokhus var i 1600-tallet og frem til 1800-tallet et søfartssamfund, der helt eller delvist ernærede sig ved skibsfart med Norge. Skudehandelens oprindelse fortaber sig i historien, men ved Plakat af 4 Sept. 1680 gaves der beboerne i Klitmøller, Blokhus og ved Tornby Strand tilladelse til at udføre korn til Norge og indføre trælast derfra mod at erlægge told. I 1682 talte bebyggelsen Blokhus 15 huse med jord, det dyrkede areal udgjorde blot 7,7 Tdr. Ld., skyldsat til 0,82 Tønder Hartkorn.
I 1700-tallet forekom flere tingsvidner om Blokhus deltagelse i den norske skudehandel.
Omkring 1859 beskrives Blokhus således: ”Blokhuus med Gjæstgiveri, Herredsfogedbolig, Sæde for Forligelsescommissionen og Thingsted for Hvetbo Herreds Jurisdiction, Bolig for Toldcontrolleur, Bageri, Befordringsstation, Redningsstation, Vindmølle”, og det oplyses yderligere, at der fra Blokhus drives ”Skibsfart paa Norge, Kjøbmandshandel og adskillig Kjøbstednæring. Her afholdes et Foraarsmarked med Heste, Kreaturer, Avlsredskaber og Trævarer”.
I dag er Blokhus en levende by med 498 indbyggere(2022), 10-15 restauranter, badehotel og gode butikker med mærkevarer. Der er gode frituftsaktiviteter i området, f.eks. Gateway Blokhus med naturstier, mountainbikerute, gymnastikredskaber, masseovn til pizzabagning, madpakkehus, grill-selv-pladser og legeplads. På stranden kan man støde på Saunahytten - der kan benyttes mod forudbestilling hver morgen i sommersæsonen eller lejes til en familiedag eller firmaarrangement og meget andet. Nær Blokhus finder man gode oplevelser. Fårup Sommerland er et af fyrtårnene. Skulpturparken i Hune et andet, men der er også plads til andet. I Hune finder man Anne Justs Have, der drives af frivillige, som arbejder ud fra Anne Justs planer for, hvordan haven skal tage sig ud. Redningsstationen i Blokhus blev i 2005 genopført efter en velvillig donation. Den blev oprindelig revet ned under anden verdenskrig, hvor den lå i vejen for tyskerne. Dengang lå den hvor restaurant Nordstjernen ligger i dag. Den drives af frivillige, og alle donationer går til husets drift. Øst for Hune ved den store rundkørsel er der i 2022 etableret en park med fodboldgolf, minigolf, krolf, discgolf og petanque. Her er aktiviteter nok til en hel dag.
Tidligere lå Blokhus i Hvetbo herred, indtil 1970 Hjørring amt, 1970-2006 Nordjyllands amt og nu i Region Nordjylland.
Kilde: da.wikipedia.org

BRØNDERSLEV

I århundreder var den blot en landsby, men i 1832 begyndte den at vokse som følge af, at en ny landevej mellem Hjørring og Aalborg gik forbi stedet. Da jernbanen mellem Frederikshavn og Aalborg åbnede i 1871 fik Brønderslev egen station, og udviklingen begyndte for alvor at tage
fart i byen med skabelsen af et jernstøberi, bryggeri, mejeri, apotek, sygehus, metalvarefabrik og en stor skole.
Også ”Brønderslev Kreaturmarked” fra 1843, der i dag går under navnet Store Brønderslev Marked trak efterhånden mange nye indbyggere til byen. Først i 1921 blev Brønderslev købstad og den er hermed landets næstyngste efter Skjern. Siden udviklede den sig til en vigtig handels- og industriby i området.
Kilde: da.wikipedia.org

HALS

Hals er en havne- og turistby med 2.450 indbyggere (2019) beliggende i det sydøstligste hjørne af Vendsyssel ved Limfjordens udmunding i Kattegat. Byen har færgeforbindelse til Egense på fjordens sydside. Byen er en del af Aalborg Kommune og befinder sig i Region Nordjylland.
Hals er beliggende 31 kilometer øst for Aalborg og syv kilometer syd for nærmeste by Hou.
Kilde: da.wikipedia.org

LØKKEN

Løkken, der ligger i Vendsyssel, var oprindelig et gammelt fiskerleje, der fik succes med skudehandel, men er i dag en travl turist- og ferieby. Byen har 1.624 indbyggere (2021), og er en del af Hjørring Kommune i Region Nordjylland. Løkken ligger ved Jammerbugten i Skagerrak, sydvest for Hjørring og nord for Aabybro.
De ældste bosættelser i Løkken er fra slutningen af 1600-tallet, men derefter udviklede byen sig til en vigtig ladeplads for handelen mellem Vendsyssel og Sydnorge, hvor korn, smør og kød blev byttet med træ og jern. Der findes stadig pakhuse fra denne skudehandel, der varede til omkring 1900.
Løkken blev også en vigtig fiskerby, og var i perioder den 3. største ved Vestkysten. Omkring 1950 var der omkring 50 både, der blev trukket op på stranden. Fiskermiljøet med mole, bådeplads, signalmast, tjæreplads og redningshuset, der nu er museum for kystfiskeri, eksisterer endnu, men der er kun er få fiskere tilbage. Løkken var indtil kommunalreformen i 2007 en af hovedbyerne i Løkken-Vrå Kommune.
Den 19 km lange og meget brede strand sydpå til Rødhus er åben for bilkørsel året rundt. Der er nedkørsler også i Blokhus, Grønhøj og Saltum. Strækningen tiltrækker på grund af den lette tilgængelighed utallige turister.
Kilde: da.wikipedia.org

LØNSTRUP

Lønstrup er en lille by med 537 indbyggere (2018)  på toppen af Danmark, i Vendsyssel ved Nordsøen. Byen ligger i Hjørring Kommune og hører under Region Nordjylland.
Lønstrup er et gammelt fiskerleje. Naturen er barsk med stejle, stejle klinter. Mårup Kirke har i mange år været nedstyrtningstruet, og ligger nu så nær skrænten, at de sidste bygningsdele er fjernet i september 2015. Rubjerg  Knude Fyr blev i slutningen af 2015 genåbnet for publikum, så man kan komme ind i tårnet og gå op til toppen, hvor der er en formidabel udsigt.
Lønstrup blev et kendt sted den 11. august 1877. Den dag trak det sammen til et voldsomt uvejr, og ved middagstid startede et skybrud, som varede 1½ time. Den lille Lønstrup Bæk blev til en kløft, der er 360 meter lang, 15 meter bred og 4,5 meter dyb. Fiskerne, som var på havet, anede intet om katastrofen, før de så dele af nedstyrtede huse samt møbler og andet husgeråd ligge og flyde i vandet. På vej ind så de en sandtange fyldt med husgeråd, træer og buske, der nåede helt ud til mellemste revle. 6 huse blev revet med af strømmen, 4 blev revet ned, og 2 måtte der fyldes op under. I dag er der ingen risiko for den type ulykke - alt ånder fred og ro i Lønstrup
I sommersæsonen fyldes området i og omkring Lønstrup med op til 10.000 turister og Lønstrup er derfor også en by, der summer af liv hele sommeren.
Kilde: da.wikipedia.org

SKAGEN

I Skagen findes Danmarks næsthøjeste fyrtårn Skagen Fyr (Det grå fyr), hvorfra der er en god udsigt over omegnen. Skagen Station blev opført i 1919 og er endestation for Skagensbanen.
I området omkring byen findes en særpræget natur, der ikke ses mange steder i Danmark.
En gruppe danske malere - Skagensmalerne hvoriblandt kan nævnes P. S. Krøyer, Anna Ancher og Michael Ancher - fandt lyset så specielt og spændende, at de bosatte sig i det høje nord og skabte mesterværker, som kan ses på Skagens Museum.
Farven på husene er speciel - skagengul - og karakteristisk er de hvide kanter på tagstenene.
En person fra Skagen kaldes en skagbo (udtales ”skawbo”, i henhold til dialekten i området).
En af byens største erhvervsvirksomheder er Karstensens Skibsværft A/S, der har eksisteret siden 1917. Værftet er et af de få danske værfter, der bygger nybygninger. Værftet beskæftiger i 2017 ca. 260 medarbejdere.
Skagen er det sted i Danmark, hvor der er iagttaget flest fuglearter, i alt ca. 380 ud af landets ca. 465 arter (2018). Området, med Grenen i spidsen, besøges året rundt af hundredvis af fuglekiggere fra hele Danmark, især i april-juni. Andre velbesøgte steder for fuglekiggere er Ellekrattet, Nordstrand ved Batterivej og Flagbakken sydvest for byen. Hvert for- og efterår ringmærkes fugle på Grenen, i mindre grad også ved Ellekrattet.
Kilde: da.wikipedia.org

TORNBY

Tornby er en lille by i Vendsyssel, beliggende nord for Hjørring. Byen har 973 indbyggere (2021) og befinder sig i Hjørring Kommune og hører til Region Nordjylland.
Ved Tornby ligger den populære Tornby Strand, med to hoteller og et stort sommerhusområde. Vest for byen, mellem byen og Skagerrak, ligger Tornby Klit Plantage.
I byen er der to togstationer på lokalbanen mellem Hjørring og Hirtshals.
Byen råder i øvrigt over Tornby-Vidstrup Skole med cirka 230 elever.
Kilde: da.wikipedia.org

TVERSTED

Tversted er en lille by i det nordvestlige Vendsyssel ved Tannisbugt. Byen har 554 fastboende indbyggere (2019)  og ligger i Tversted Sogn. I sommerhalvåret stiger indbyggertallet, når tusinder af turister gæster en badeby, der af nogen kaldes ”lille-Skagen”. Byen er beliggende i Hjørring Kommune og hører til Region Nordjylland.
Et særkende ved Tversteds badestrand er den beskyttede beliggenhed inderst i Tannisbugt. Ydermere gør læen fra de norske fjelde, at Tversted sammen med Skiveren og Skagen er blandt de områder i Jylland, der får mest sol.
Hvert år i uge 42 afholdes der ”Jazzy Days”, hvor repræsentanter fra både dansk og international moderne jazz gæster byen.